DRODZY PARAFIANIE!

OD 20 KWIETNIA ZMIENIA SIĘ DOZWOLONA LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTYCH ORAZ NABOŻEŃSTW. MOŻE W NICH UCZESTNICZYĆ: 1 OSOBA NA 15 METRÓW KWADRATOWYCH.

W NASZYM KOŚCIELE MOŻE WIĘC JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ 20 OSÓB. PAMIĘTAJMY, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY LITURGII ZOBOWIĄZANI SĄ ZAKŁADAĆ MASECZKI OCHRONNE.

MOŻEMY TAKŻE PRZEŻYWAĆ MSZE ŚWIĘTĄ NA PLACU WOKÓŁ ŚWIĄTYNI, PAMIĘTAJĄC JEDNOCZEŚNIE O OBOWIĄZUJĄCYCH ODSTĘPACH 2 METRÓW OD KOLEJNEJ OSOBY.