heart-529607_1280„W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa (Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 61). W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 6). Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało i tę samą Krew Chrystusa, „tworzyli jedno ciało” w Chrystusie (Por. 1 Kor 10, 17).Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia… winien być sam w sobie ważny, godny i owocny” (Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 67). Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty.” KKK 1621-1622.

UWAGA: przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość długą i złożoną procedurę, której raczej nie da się skrócić. Dlatego też do kancelarii zapraszamy narzeczonych NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM ŚLUBEM. Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi by sprawdzić publicznie, czy nikt nie ma zastrzeżeń co do małżeńskiej uczciwości kandydatów; przeprowadzenia rozmów kanonicznych, na podstawie których, w razie wątpliwości, można stwierdzić, czy małżeństwo było zawarte ważnie; odbycia przez Narzeczonych kursu przedmałżeńskiego. 

  • aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu (podst.: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n. 96 „… dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza …”). „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania

  • dowody osobiste;

  • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu);

  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.