Spotkanie scholi parafialnej z Organistką Panią Magdą w sobotę 21 września o godz. 10:00 w salce katechetycznej.