W niedzielę 25 września po Mszy Świętej o godz. 9:00 spotkanie rodziców i kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

TEKST DO NAUCZENIA NA PIERWSZĄ PRÓBĘ: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Na obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa:
N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany odpowiada:Amen.
Biskup:Pokój z tobą.
Bierzmowany:I z duchem twoim.