TEKST DO NAUCZENIA NA PIERWSZĄ PRÓBĘ: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Na obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa:
N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany odpowiada:Amen.
Biskup:Pokój z tobą.
Bierzmowany:I z duchem twoim.

PLAN PRZYGOTOWAŃ PRZED BIERZMOWANIEM

2 MAJA

18:00 – MAJÓWKA I ROZPOCZĘCIE NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

3 MAJA

15:30 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

4 MAJA

18:00 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

CZWARTEK 5 MAJA

16:00 – I próba – przynosimy wydrukowane blankiety bierzmowania

17:15 próba śpiewu

18:00 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

6 MAJA

18:00 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

7 MAJA

9:00 – SPOWIEDŹ – Kandydatów i rodziców

14:00 – sprzątanie kościoła i terenu wokół świątyni

18:00 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

8 MAJA

15:30 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PONIEDZIAŁEK – 9 MAJA

16:00 – II próba

17:15 – próba śpiewu

18:00 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

WTOREK – 10 MAJA

16:00 – III próba

17:15 – próba śpiewu

18:00 – MAJÓWKA Z NOWENNĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

ŚRODA – 11 MAJA

18:00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA – KSIĄDZ BISKUP MAREK SOLARCZYK, UDZIELI SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY NASZEJ PARAFII