TEKST DO NAUCZENIA NA PIERWSZĄ PRÓBĘ: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas, do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania, według jej zasad. Amen.

Dialog bierzmowanych z biskupem

Na obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa:
N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany odpowiada:Amen.
Biskup:Pokój z tobą.
Bierzmowany:I z duchem twoim.

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA

Próby:

4 kwietnia – czwartek o godz. 16:00 – dwie próby

9 kwietnia – wtorek o godz. 16:00 – dwie próby

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA I TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA

6 kwietnia – sobota o godz. 9:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

5 kwietnia – piątek o godz. 16:15

Modlitwa wiernych

1. Duch Święty zgromadził różne narody – prosimy Cię, Panie, o zjednoczenie Kościoła, aby wszyscy jednym językiem miłości chwalili Boga za Jego dary.

2. Duch Święty zstąpił na Apostołów – prosimy Cię, Panie, aby ich następcy: Papież Franciszek, biskupi, obecny wśród nas biskup Marek i wszyscy kapłani, pełni Ducha Świętego, służyli ludziom i światu Bożą prawdą.

3. Duch Święty prowadzi ku dojrzałej wierze; prosimy Cię, Panie, za nas, którzy zostaliśmy umocnieni Darami Ducha Świętego, abyśmy ugruntowani w wierze, dawali świadectwo o Tobie swoim życiem.

4. Duch święty jest jedynym Dawcą pokoju – prosimy Cię, Panie, za naszą Ojczyznę, by zawsze wierna Chrystusowej nauce, wzrastała w pokoju i dobrobycie.

5. Duch Święty obdarza mądrością – dziękujemy za naszych rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców i prosimy, aby byli dla nas zawsze przykładem trwania przy Tobie.

6. Duch Święty jest źródłem każdego życia; prosimy Cię, Panie, za zmarłych, zwłaszcza z naszych rodzin, aby ożywieni przez Ducha Świętego, mogli cieszyć się wieczną chwałą.

7. Duch Święty jest Obietnicą daną nam przez Chrystusa; prosimy Cię, Panie za nas otaczających ołtarz, by moc Ducha Świętego umocniła nas do bycia świadkami zmartwychwstałego Jezusa.