10 grudnia 2023r. – NIEDZIELA – spotkanie kandydatów i rodziców po Mszy Świętej o godz. 9:00.

TEKST DO NAUCZENIA NA PIERWSZĄ PRÓBĘ: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas, do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania, według jej zasad. Amen.

Na obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa:
N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany odpowiada:Amen.
Biskup:Pokój z tobą.
Bierzmowany:I z duchem twoim.

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA

Próba o godz. 16:00:

25 maja – czwartek

SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA

19 maja – piątek o godz. 15:00

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

26 maja – piątek o godz. 15:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

27 maja – sobota o godz. 9:00