DRODZY PARAFIANIE!

Zgodnie z wytycznymi organów państwowych, w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym (np. droga krzyżowa, gorzkie żale, pogrzeb, liturgia Wielkiego Piątku) nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W związku z tym, we Mszy Świętej mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, w której sprawowana jest dana Msza Święta, oczywiście z zachowaniem limitu 5 osób.

14 MARCA 2020 ROKU, ODSZEDŁ DO PANA W WIEKU 77 LAT, NASZ PARAFIANIN,

Ś.P.
WŁADYSŁAW BINISZEWSKI

ZE RDZOWA

Msza Święta za Zmarłego była sprawowana w środę 18 marca o godz. 12:00. Przed Mszą Świętą o godz. 11:50, nastąpiło wyprowadzenie Ciała Zmarłego z kaplicy przedpogrzebowej do kościoła.

Po Mszy Św. nastąpiło odprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego na miejscowy cmentarz.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE. A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI.

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM. AMEN.
5 CZERWCA 2019 ROKU

W 65 ROKU KAPŁAŃSTWA I 90 ROKU ŻYCIA,

OPATRZONY SAKRAMENTAMI ŚWIĘTYMI ODSZEDŁ DO PANA

Ś.P.
KSIĄDZ PRAŁAT STEFAN SZARY

DŁUGOLETNI PROBOSZCZ I REZYDENT

PARAFII ŚW. DOROTY W POTWOROWIE

W sobotę 8 czerwca o godz. 12:00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Tomasika celebrowana była Msza Święta za Zmarłego śp. Księdza Prałata Stefana Szarego.

Po Mszy Św. nastąpiło odprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego na miejscowy cmentarz.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE. A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI.

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM. AMEN.

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZAMAWIALI MSZĘ ŚWIĘTĄ O POTWIERDZENIE JEJ W KANCELARII PARAFIALNEJ DO PIĄTKU – PRZED NIEDZIELĄ, W KTÓRĄ BĘDĄ CZYTANE INTENCJE. W PRZYPADKU NIE POTWIERDZENIA, INTENCJA NIE BĘDZIE WYCZYTANA I SPRAWOWANA.

⇒ W NASZEJ PARAFII NIE PRZYJMUJEMY MSZY ŚWIĘTYCH GREGORIAŃSKICH(30 MSZY) NA 2020R. I NA LATA NASTĘPNE Z POWODU BRAKU MIEJSCA.