PLAN PRZYGOTOWAŃ DO I ROCZNICY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Próby o godz. 15:30:

1. 22 maja – poniedziałek

2. 23 maja – wtorek

3. 24 maja – środa

SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA

19 maja – piątek o godz. 15:00

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

26 maja – piątek o godz. 15:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

27 maja – sobota o godz. 9:00

Niedziela 28 maja godz. 9:00 – ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ.