Plebania jak szpital

CZYNNA ZAWSZE

(Chyba, że przychodzisz po dokumenty, to możesz od 8:00 do 8:30 każdego dnia)