DRODZY PARAFIANIE!

Zgodnie z wytycznymi organów państwowych, w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym (np. droga krzyżowa, gorzkie żale, pogrzeb, liturgia Wielkiego Piątku) nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W związku z tym, we Mszy Świętej mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, w której sprawowana jest dana Msza Święta, oczywiście z zachowaniem limitu 5 osób.

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZAMAWIALI MSZĘ ŚWIĘTĄ O POTWIERDZENIE JEJ W KANCELARII PARAFIALNEJ DO PIĄTKU – PRZED NIEDZIELĄ, W KTÓRĄ BĘDĄ CZYTANE INTENCJE. W PRZYPADKU NIE POTWIERDZENIA, INTENCJA NIE BĘDZIE WYCZYTANA I SPRAWOWANA.

INTENCJE MSZALNE 6 – 12 KWIETNIA 2019R.

Wielki Poniedziałek 6.04

6:30 – + Józefa i Zofię Stępniów.

7:00 – + Stefanię w k.r.śm. Tomasza Julię Jaworskich, zm. Jaworskich i Zasowskich.

7:00 – + Bogumiła Fijałkowskiego.

Wielki Wtorek 7.04

7:00 – + Jana Stanisławę Szyderskich, Stanisława Szostka.

7:00 – + Tadeusza i Stefanię Woźniaków, Janinę Kałuzińską.

Wielka Środa 8.04

6:30 – + Mirosława Reka w 4 r. śm. – od rodziny.

7:00 – + Ryszarda w 10 r. śm. Józefa Dyasów, Teofilę Stanisława Grzegorczyków, zm. z rodziny, d i b.

7:00 – + Jana Wandę Józefa Józefę Zygmunta Świądrów, zm. z rodziny.

Wielki Czwartek 9.04

17:00 – + Katarzynę Pawła Koryckich, Aleksandrę Piotra Zdzisława Stefańskich, Janinę Kałuzińską, zm. Koryckich i Stefańskich.

17:00 – + Julię w 5 r. śm. Wacława Iwonę Lerków.

Wielki Piątek 10.04

16:00 – Droga krzyżowa.

16:30 – Liturgia Męki Pańskiej.

Wielka Sobota 11.04

17:00 – + Kazimierę w 1 r. śm. Jana Bobrowskich, zm. rodziców, d i b.

17:00 – + Wacława Stefanię Stanisława Klimków, Jana Kryśkiewicza, d i b.

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04

6:00 – REZUREKCJA za Parafian, Rodaków i Gości.

9:00 – + Stanisławę i Leona oraz zmarłych z rodziny Gruszków.

11:30 – dzięk.-błag. dla Zofii i Józefa Firlejów w 50 r. ślubu z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę NMP dla Jubilatów i ich dzieci, wnuków.

11:30 – dzięk.-błag. dla Teresy i Andrzeja Żurowskich w 40 r. ślubu z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę NMP dla Jubilatów i ich dzieci.

UWAGA !!!

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZAMAWIALI MSZĘ ŚWIĘTĄ O POTWIERDZENIE JEJ W KANCELARII PARAFIALNEJ DO PIĄTKU – PRZED NIEDZIELĄ, W KTÓRĄ BĘDĄ CZYTANE INTENCJE.

W PRZYPADKU NIE POTWIERDZENIA, INTENCJA NIE BĘDZIE WYCZYTANA I SPRAWOWANA.