„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem –ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską –ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem –ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem –ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem –ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą –ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem –ponieważ oczyszcza; pieczęcią –ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”. 

Do Chrztu należy zgłosić się do kancelarii z następującymi dokumentami:

akt urodzenia dziecka (odpis);

dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);

zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rola rodziców chrzestnych jest bardzo ważna. W razie śmierci, nieobecności lub zaniedbań religijnych ze strony rodziców naturalnych – rodzice chrzestni mają obowiązek zatroszczyć się o przekazanie wiary chrzestnym dzieciom. Mają się modlić za te dzieci, o to by rosły we wierze, czyli czyniły ją coraz bardziej swoją. NIKT JEDNAK NIE DA TEGO, CZEGO NIE MA. Wybierając na rodziców chrzestnych osoby żyjące niemoralnie, z dala od Boga, nie praktykujące, jako gwarantów wiary naszych dzieci w razie naszych niedociągnięć – wystawiamy dziecko na wielkie niebezpieczeństwo wzrastania w przekonaniu, że tak właśnie powinni żyć ludzie wierzący. Lepsi chrzestni ubodzy a żyjący Bogiem na co dzień, niż sypiący prezentami, a żyjący jak poganie. Inne rozwiązania mijają się z celem.