Gdy świat po raz kolejny pogrążył się w mroku zła i grzechu, a teraz tym bardziej pogrążył się w ciszy, bólu, lęku, rozpaczy, żałobie spowodowanej pandemią koronawirusa. Gdy wszystko wydaje się być zamarłe.

Przez kolejne dni trwających do dzisiaj światowych rekolekcji, przez trwanie w lęku i niepewności, wyraźniej niż zwykle dotykamy tajemnicy Bożej obecności wśród nas.

Z wiarą dotykamy tajemnicy Bożej Opatrzności, Której powierzamy niepewny los nas samych, naszych rodzin, Ojczyzny i całego świata.

Do głębi naszych serc wydaje się pukać Bóg z Najważniejszym Orędziem: Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!

Od wydarzeń Zbawczych – Męki, Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa, patrzymy na śmierć i grób z innej, lepszej, Bożej perspektywy. I jak powiedział św. Jan Paweł II – Trzeba szukać sensu, w tym bezsensie.

Te poszukiwania ułatwia nam łaska wiary, dzięki której widzimy więcej i dalej.

Niech te szczególne Święta Wielkiej Nocy, będą wyjątkową okazją do uradowania się pełną miłości obecnością Boga, Który chce być pośród nas. Obecności, która rodzi wiarę. Boga, w Którym wszystko nabiera nowego sensu. Boga, Który niesie nadzieję tam, gdzie wydawać by się mogło, że wszystko stracone.

Z błogosławieństwem i pamięcią w modlitwie życzą

Duszpasterze
Ks. kan. Jan Gruszka – Proboszcz
Ks. Paweł Tobera – Wikariusz


0