Prałat0001Szczególne wyróżnienie spotkało w ostatnim czasie ks. kan. Stefana Szarego. Wieloletni proboszcz parafii pw. Św. Doroty w Potworowie, w 62 roku kapłaństwa został odznaczony tytułem Prałata.

Prałatura to tytuł stanowiący znak uznania dla danego duchownego.  Nadawana jest ona na wniosek biskupa diecezjalnego przez Stolicę Apostolską. Wyróżnia się jej kilka rodzajów:

Prałatura personalna – stowarzyszenie wyłączone spod władzy biskupa diecezjalnego. Taką prałaturą personalną jest np. Opus Dei.

Prałatura terytorialna – tymczasowa jednostka kościelna, np. na terenie misyjnym gdzie nie ma jeszcze warunków, aby utworzyć diecezję.

Prałatura honorowa.

Akt ustanawiający ks. Stefana prałatem na uroczystej Mszy Świętej wręczył sam ks. bp. Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej.


20160708_170205

Naszemu Ks. Prałatowi składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu Bożych łask.

14 027 Replies to “Nominacja prałacka dla ks. Stefana Szarego”