Chrystus zmartwychwstał spośród umarłych, powstańcie i wy także! Chrystus, który spał, zbudził się, obudźcie się i wy także!
Chrystus wychodzi z grobu, wyzwólcie się i wy kajdan grzechu!

Przez Chrystusa staliście się nowym stworzeniem, odnówcie się! Oto Pascha Pana, czas Jego Zmartwychwstania
i początek prawdziwego życia.

Wczoraj z Chrystusem przybity do krzyża, dziś jestem z Nim w Jego chwale. Umierając z Nim wczoraj, dzisiaj z Nim powracam do życia. Wczoraj z Nim pogrzebany, dzisiaj z Nim zmartwychwstaję.

Chrystus, który powstał spośród umarłych, odnawia i mnie w Duchu i odziewa w Nowego Człowieka.

św. Grzegorz z Nazjanzu

Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako Zwycięzca wyszedł z otchłani!

Przy okazji kolejnych Świąt Wielkiej Nocy, pochylmy się nad tą prawdą i na nowo odkryjmy zbawczy sens tamtego cierpienia oraz moc płynącą z Golgoty. Połączmy też wszystkie nasze trudności z Krzyżem Chrystusa i mocno ufajmy w rychłe z Nim zmartwychwstanie.

Na te najbardziej radosne chrześcijańskie święta życzymy wszelkich Bożych łask, szczęścia, zdrowia, pokoju oraz nieustannego wzrastania w Bożej miłości.

Z błogosławieństwem życzą Duszpasterze

Ks. Jan Gruszka

Ks. Stefan Szary

Ks. Paweł Tobera