W niedzielę 20 października podczas uroczystej Sumy o godz. 11:30, swój Złoty Jubileusz złożenia ślubów zakonnych, obchodziła nasza Rodaczka Siostra Hiacynta Kośla – Pasterka, pochodząca z naszej Parafii. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Proboszcz ks. kan. Jan Gruszka, który sprawował Eucharystię w intencji S. Hiacynty. Jubilatka została wprowadzona do kościoła podczas uroczystej i zajęła specjalnie przygotowane dla Niej miejsce, z którego po odczytaniu Ewangelii odnowiła swoje śluby, które złożyła 50 lat temu. Następnie Siostra Hiacynta powiedziała kilka słów o sobie, między innymi o tym, że dwa lata służyła jako pielęgniarka w Libii. Siostra przedstawiła także krótką charakterystykę swojego Zgromadzenia.

„Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej powołała do istnienia Błogosławiona Matka Maria Karłowska, obdarzona przez Boga szczególnym charyzmatem: naśladowania Chrystusa Dobrego Pasterza, który „życie swoje oddał za owce”, który przebaczał, podnosił, pocieszał, a nigdy nie potępiał. Siostry przy składaniu profesji zakonnej dodawały – i czynią to do tej pory – przyrzeczenie poświęcenia się dla nawrócenia grzeszników. Jest ono rozpoznawalnym obliczem charyzmatu pasterek. Matka jednoznacznie nakazała siostrom: „Naszym powołaniem i poświęceniem niech będzie na zawsze praca dla dusz dotkniętych trądem grzechowym”.

Na koniec Mszy Świętej nie obyło się bez życzeń i kwiatów dla naszej Drogiej Złotej Jubilatki, od dzieci, młodzieży i rodziny z Domowego Kościoła naszej parafii.

Wyrażamy wdzięczność Siostrze Hiacyncie, że mogliśmy uczestniczyć wraz z Nią w Jej radości obchodzenia tak doniosłej rocznicy służby dla Boga w ludziach. Cieszymy się, że Dobry Bóg wybrał Siostrę Hiacyntę z naszej parafii. Życzymy naszej Jubilatce Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego na dalsze lata posługi.

Moment odnowienia ślubów

Siostra przeczytała modlitwę wiernych