W Niedzielę 7 sierpnia, podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego, prosiliśmy Boga o błogosławieństwo dla uprawiających paprykę i inne warzywa naszych parafian i mieszkańców gminy. Na początku Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz kan. Jan Gruszka powitał Księdza Biskupa, kanclerza ks. prał. Marka Fitucha, przybyłych gości Europosła Zbigniewa Kuźmiuka, posła Marka Suskiego, Starostę Mariana Niemirskiego, Wójtów, Radnych powiatu i gminy oraz wszystkich obecnych i poprosił Księdza Biskupa o modlitwę w intencji pracujących na roli, uprawiających warzywa i owoce. Ksiądz Biskup homilię zaczął od potrzeby dziękczynienia Bogu za wszelkie dobra, gdyż pochodzą one od Niego, akcentował także wartość ludzkiej pracy, szczególnie na roli, która służy samemu rolnikowi, ale też innym.

W procesji z darami, które wyrażały naszą radość i dziękczynienie Bogu za Jego hojność wobec nas przyniesiono chleb oraz kosz z papryką i innymi warzywami wyhodowanymi przez naszych rolników.

Na koniec Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz podziękował Jego Ekscelencji za dar obecności i modlitwę za ciężko pracujących na roli oraz gościom i wszystkim obecnym za dar wspólnej modlitwy. Głos zabrał także Włodarz Naszej Gminy Pan Wójt Marek Klimek. Na koniec celebracji, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr udzielił wszystkim obecnym uroczystego błogosławieństwa.