9 maja 2021r. w naszej Parafii miała miejsce, przypadająca co kilka lat, wizytacja – oficjalne odwiedziny Parafii i Parafian przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego.

Najprościej rzec ujmując, wizytacja jest sprawdzeniem stanu parafii przede wszystkim pod względem duchowym, ale także i gospodarczym.

Wizyta Księdza Biskupa Piotra zaczęła się od tradycyjnego powitania naszego Pasterza w drzwiach kościoła i symbolicznego przekazania kluczy do świątyni. Następnie w uroczystej procesji wprowadziliśmy Pasterza do kościoła, gdzie w imienia wszystkich rodzin parafii, przywitali Księdza Biskupa Państwo Anna i Łukasz Krajewscy z dziećmi.

Następnie słowa powitania wypowiedział Proboszcz Ksiądz kan. Jan Gruszka, przedstawiając zarazem stan duchowy i materialny parafii.

Następnie Ksiądz Proboszcz sprawował Mszę Świętą, podczas której Pasterz skierował do parafian słowo. Na koniec Mszy, Ksiądz Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa, a także indywidualnie pobłogosławił zgromadzone dzieci.

Po Mszy Św. odbyło się spotkanie scholi i ministrantów z naszym Pasterzem, podczas którego Ksiądz Biskup podziękował młodym za zaangażowanie w życie parafii i dawane przez nich świadectwo wiary.

Uroczystą Sumę o godzinie 11:30, Ekscelencja sprawował w intencji wszystkich parafian, gości i rodaków. Na koniec Mszy, Ksiądz Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa, a także indywidualnie pobłogosławił zgromadzone dzieci.

Po Mszy św. miało miejsce spotkanie Księdza Biskupa z Kołami Żywego Różańca naszej parafii i Apostolstwem Dobrej Śmierci. Ksiądz Biskup podziękował członkom za zaangażowanie w życie parafii, za ofiarę modlitwy i dawane przez nich świadectwo wiary.

W godzinie miłosierdzia zgromadziliśmy się na cmentarzu, przy grobie ks. prał. Stefana Szarego, gdzie Ksiądz Biskup przewodniczył modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

Uroczystą procesją wejścia o godzinie 16:00, rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa z udzieleniem młodzieży klas ósmych sakramentu bierzmowania. Na początku Mszy św. prośbę do naszego Pasterza o udzielenie sakramentu skierowali przedstawiciele rodziców, Państwo Edyta i Wojciech Adamscy. Ksiądz Biskup skierował do 32 bierzmowanych piękne słowo, w którym podkreślił znaczenie sakramentu Ducha Świętego i wielką odpowiedzialność bierzmowanych za rozwój ich wiary. Podziękowania naszemu Pasterzowi , za udzielenie sakramentu złożyła Aniela Adamska z Mateuszem Bocheńskim.

Na zakończenie Mszy Św. będącej także zwieńczeniem dnia wizytacji, Ksiądz Proboszcz skierował do Księdza Biskupa słowa wdzięczności za odwiedzenie naszej parafii i umocnienie nas słowem i pasterskim błogosławieństwem.