I Ołtarz – Mokrzec
II Ołtarz – Rdzów
III Ołtarz – ulica Łódzka
IV Ołtarz – Grabowa