Tradycyjnie w pierwszą niedzielę sierpnia, zgromadziło nas w parafialnej świątyni XVIII Święto papryki, które jest podziękowaniem Bogu za obfitość Jego darów, dla nas parafian, pracujących na roli, szczególnie uprawiających paprykę. Świętowanie jest wyrazem naszego współdziałania z Panem Bogiem, poprzez pracę na roli, okazją dla nas, do wzbudzania wdzięczności wobec hojnej miłości Boga, i chwalenia Go naszym życiem.

W nasze świętowanie, wyjątkowo w tym roku z powodu wirusa, wpisała się, także uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież naszej parafii. Do sakramentu przystąpiły 33 osoby. Każdy bierzmowany zajmował osobną ławkę, gdzie towarzyszyli im rodzice i świadkowie.

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adama Odzimka, rozpoczęła się o godzinie 11:30. Na początku Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz kan. Jan Gruszka powitał Czcigodnego Gościa i poprosił o błogosławieństwo i modlitwę za naszych Parafian, którzy podejmują trud pracy na roli, uprawy warzyw i owoców. Prośbę o udzielenie naszej młodzieży sakramentu Ducha Świętego oraz o złożenie Bogu dziękczynnej ofiary za pracujących przy uprawie papryki, skierował do Naszego Pasterza rodzic i radny powiatowy Pan Marek Pankowski wraz z małżonką.

Ksiądz Biskup w homilii nawiązał do niedzielnego Pierwszego Czytania z Księgi Proroka Izajasza, podkreślając potrzebę troski o potrzeby materialne, nie zapominając o sprawach duchowych, o Bogu jako źródle życia. Ksiądz Biskup mówił, także o potrzebie dziękowania Bogu za Jego dary. Dary złożone na ołtarzu przez młodzież i przedstawicieli Parafian i Gminy Potworów, były wyrazem naszego dziękczynienia Dobremu Bogu za obfitość darów duchowych, szczególnie za udzielony sakrament bierzmowania, jak i materialnych.

Na koniec Mszy Świętej, młodzież poprzez swoich przedstawicieli, Oliwię Kucharczyk i Adama Rusa, podziękowała za dar sakramentu Ducha Świętego, Bogu, rodzicom, chrzestnym, swoim rodzinom, kapłanom – Proboszczowi Ks. kan. Janowi Gruszce i Wikariuszowi Księdzu Pawłowi, który przygotowywał młodzież, katechetom – obecnej p. Annie Marciniak, nauczycielom i wychowawcom – w tym szczególnym dniu towarzyszyły im wychowawczynie p. Joanna Mikulska i p. Magdalena Ziętek – za trud ich wychowania i kształcenia oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości. Głos zabrał również Wójt Naszej Gminy Pan Marek Klimek, który podziękował Jego Ekscelencji za obecność i dziękczynienie Bogu. Na koniec celebracji Proboszcz Ksiądz kanonik Jan Gruszka wyraził wdzięczność za złożoną ofiarę za uprawiających paprykę oraz ich trudy i troski związane z pracą na roli. Na koniec Eucharystii, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam udzielił wszystkim obecnym uroczystego błogosławieństwa.

O naszym świętowaniu przeczytacie, także na https://radioplus.com.pl/diecezja/48223-plantatorzy-z-zaglebia-paprykowego-podziekowali-bogu-za-tegoroczne-zbiory