Po raz kolejny, pięknie się złożyło, że w święto Patronki natury, pracy na roli i plonów, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej, 15 sierpnia 2020r. przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wielki dzień dziękczynienia dobremu Bogu za plony ziemi. Jest to święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy i działkowców, którzy tego dnia dziękują Bogu i proszą Go o Jego błogosławieństwo dla swojej pracy.

Gospodarzem tegorocznych Dożynek była wioska Łojków, a zaszczytu bycia starostą Dożynek dostąpili Pan Radny Łojkowa Łukasz Chrząstowski wraz z małżonką Dorotą, którzy w imieniu Parafian z wioski, poprosili Księdza Proboszcza o dziękczynienie Bogu za dar plonów. Nasze dziękczynienie przeżywaliśmy podczas uroczystej Sumy o godz. 11:30, którą sprawował Proboszcz ks. kan. Jan Gruszka, powitał Starostów Dożynek – Parafian z Łojkowa i wszystkich zgromadzonych.

Ksiądz Paweł wygłosił kazanie, w którym przypominał o pracy ludzkiej, która ma sens jedynie wtedy, gdy służy także, a nawet przede wszystkim rozwojowi duchowemu i zbawieniu, a nie tylko zaspokajaniu doczesnych potrzeb.

Mieszkańcy przynieśli wieniec, wyrazili prośbę o sprawowanie Mszy Świętej w intencji dziękczynnej za plony, zaangażowali się w liturgię, czytając Lekcje, śpiewając Psalm, składając prośby w modlitwie wiernych, przynosząc dary oraz przygotowując wyjątkowy wystrój kościoła na to wielkie święto, który to wystrój nawiązywał do pracy i używanych jeszcze do niedawna, do czasów 'wielkiej mechanizacji’, narzędzi pracy.

Na koniec Mszy dziękczynnej, zabrał głos Sołtys Łojkowa p. Wiesław Klimek wraz z małżonką, który podziękował Księżom za dar modlitwy, podziękował mieszkańcom swojej wioski za tak czynne włączenie się w przygotowanie tego święta w wielu wymiarach i wszystkim uczestnikom naszego świętowania. Po Panu Sołtysie głos zabrał Pan Marek Klimek, który jako włodarz Gminy wyraził wdzięczność wobec Starostów Dożynek – mieszkańców Łojkowa, wobec Księży i wszystkich obecnych.

Na sam koniec świętowania dożynek, Proboszcz ks. kan. Jan Gruszka, wyraził serdeczne słowa wdzięczności i głęboką radość, wobec wszystkich mieszkańców Łojkowa, zaangażowanych w przygotowanie i przebieg uroczystej Mszy Świętej oraz wszystkich zgromadzonych na tym wielkim święcie plonów.

Dziękujemy mieszkańcom Łojkowa za stworzenie klimatu prawdziwej wdzięczności Bogu za plony, za wszelkie dobra, które od Niego otrzymujemy.

O wydarzeniu czytaj także w ZIEMIA PRZYSUSKA numer z sierpnia http://www.przysucha.pl/asp/_pdf.asp?typ=13&menu=165&sub=111&dzialy=165&akcja=artykul&artykul=1932