W niedzielne popołudnie 12 lipca o godz. 17:30 spotkaliśmy się w wiosce Kozieniec, aby poświęcić odnowioną kapliczkę oraz nową figurę Najświętszej Maryi Panny. Poświęcenia dokonał ks. Paweł, wśród licznie zebranych Parafian.

Składamy serdeczne podziękowania Parafianom z Kozieńca, za zadbanie o kapliczkę, która jest znakiem wiary mieszkańców wioski. Niech będzie ona zewnętrznym wyrazem, tego co duchowe. Niech ta odnowiona kapliczka będzie dla każdego z nas przypomnieniem fundamentów naszej wiary.

Podziękowania mieszkańcom Kozieńca składamy na ręce Sołtys Pani Anety Woźniak, Radnego Gminy Potworów Pana Adama Gacy, których staraniem odbyła się renowacja oraz za pomoc finansową w odnowieniu Wójtowi Gminy Potworów Panu Markowi Klimkowi i Zastępcy Wójta Panu Jackowi Milczarskiemu.