Stajemy w obliczu wielkiej i poruszającej tajemnicy, którą czcimy w tym okresie Bożego Narodzenia: Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego, wcielił się w łonie Maryi Dziewicy. To przesłanie rozbrzmiewa wciąż na nowo, napełniając nasze serce nadzieją i radością, ponieważ za każdym razem daje nam pewność, że choć często w obliczu trudności i zła obecnego w świecie czujemy się słabi, ubodzy, niezdolni, moc Boga wciąż działa i dokonuje cudów właśnie w słabości. Jego łaska jest naszą siłą.

Benedykt XVI

NIECH ŚWIADOMOŚĆ OBECNOŚCI BOGA POŚRÓD NAS, BĘDZIE DLA NAS ŹRÓDŁEM WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I RADOŚCI.

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT NARODZENIA ZBAWICIELA.

ŻYCZĄ

DUSZPASTERZE