W Niedzielę 1 sierpnia, już tradycyjnie uroczystą Mszą Świętą, rozpoczęliśmy coroczne dziękczynienie Panu Bogu za dar obfitych plonów papryki i innych warzyw, których uprawa jest podstawą utrzymania naszych parafian i mieszkańców Gminy Potworów.

Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Opiela, niegdyś wikariusza naszej parafii. Na początku Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz kan. Jan Gruszka, powitał Celebransa i poprosił o modlitwę w intencji pracujących na roli, uprawiających warzywa i owoce. Witając wiernych proboszcz parafii św. Doroty w Potworowie ks. Jan Gruszka zaznaczył, że sierpień jest czasem świąt maryjnych, rocznic narodowych, a dla rolników z naszej gminy czasem, kiedy świętują Dzień Papryki.

Ksiądz Grzegorz w homilii akcentował problem zbytniego skupiania się współczesnego człowieka na doczesności, także na pułapkę pochłonięcia pracą. Poruszył aspekt właściwego korzystania z dóbr doczesnych, a nade wszystko dziękowania Bogu za Jego dary i korzystania z nich jako ze środków na drodze do Zbawienia.

W procesję z darami, które wyrażały naszą radość i dziękczynienie Bogu za Jego hojność wobec nas włączyli się Parafianie ze Rdzowa: chleb – przynieśli Państwo Irena i Sylwester Klimek; kosz z papryką – Monika i Mirosław Stańczykowscy, a dary ołtarza złożyli – Dorota i Artur Kędzierscy.

Na koniec Mszy Świętej, głos zabrał Wójt Naszej Gminy Pan Marek Klimek, który wyraził podziękowanie za sprawowaną Mszę Świętą w Dzień Papryki, który inauguruje czas paprykowych żniw na terenie naszej gminy.

Na koniec celebracji, Ksiądz Grzegorz udzielił wszystkim obecnym uroczystego błogosławieństwa.