We wrześniową i jeszcze prawdziwie letnią niedzielę 20 września 2020r., z ogromną radością w sercach, 33 dzieci klas czwartych przyjęło, po raz pierwszy Chrystusa Eucharystycznego. Naszą uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 10:30 przed kościołem. Po powitaniu przez Księdza Proboszcza i pokropieniu wodą święconą, dzieci przywitały wszystkich obecnych i poprosiły Księdza kan. Jana Gruszkę o udzielenie Sakramentu Eucharystii, a rodziców o błogosławieństwo, w tym wyjątkowym dniu.

Następnie dzieci ze śpiewem na ustach radośnie podążyły do świątyni. Przed rozpoczęciem uroczystej liturgii, przedstawiciele rodziców poprosili Pana Boga o łaskę przyjęcia przez ich dzieci Sakramentu Eucharystii, następnie prośbę skierowali do Księdza Proboszcza. W tym wyjątkowym dniu, dzieci pięknie włączyły się w obstawę liturgii począwszy od czytań, psalmu, modlitwy wiernych, po przyniesienie darów ołtarza. Podczas całej liturgii, swoją radość dzieci wyrażały zaangażowaniem w przebieg liturgii i nade wszystko pięknym śpiewem, który najlepiej wyrażał ich radość z tego wyjątkowego wydarzenia w ich życiu.

Na koniec świętowania rodzice dzieci złożyli wyrazy podziękowania Panu Bogu, Księdzu kan. Janowi i Księdzu Pawłowi, który uczył dzieci w trzeciej klasie i przygotowywał je do przeżycia, tego wyjątkowego dnia. Następnie dzieci swoje dziękczynienie wyrazili Panu Jezusowi, Księżom, Rodzicom, Chrzestnym, Dziadkom i Babciom, Katechetom, Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim obecnym, a także tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się sesja zdjęciowa na pamiątkę tego szczególnego dnia.

W tradycji także przedłużamy to wielkie świętowanie przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa w Jego Ciele, na cały tydzień. Dlatego dzieci, od poniedziałku do piątku będą uczestniczyć we Mszy Świętej podczas tak zwanego Białego Tygodnia.