W przepiękną niedzielę 20 czerwca 2021r., z wielką miłością i radością w sercach, 32 dzieci klas trzecich z naszej Parafii, po raz pierwszy przyjęło Chrystusa Eucharystycznego. Tradycyjnie, jak co rok, tę wyjątkową uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 10:30 zgromadzeni przed świątynią. Po powitaniu przez Księdza Proboszcza i pokropieniu wodą święconą, dzieci przywitały wszystkich obecnych i poprosiły Księdza kan. Jana Gruszkę, aby tego uroczystego dnia udzielił im Sakramentu Eucharystii, a rodziców prosiły o błogosławieństwo, w tym szczególnym dniu.

Dzieci ze śpiewem na ustach wesoło podążyły do kościoła. Przed rozpoczęciem uroczystej liturgii, przedstawiciele rodziców poprosili Pana Boga, aby ich dzieci mogły przystąpić do Stołu Pańskiego, następnie swoją prośbę skierowali do Księdza Proboszcza.

W ten uroczysty dzień, dzieci pięknie włączyły się w obstawę liturgii począwszy od czytań, psalmu, modlitwy wiernych, po przyniesienie darów ołtarza. Podczas całej liturgii, swoją radość dzieci wyrażały zaangażowaniem w przebieg liturgii i nade wszystko pięknym śpiewem, który najlepiej wyrażał ich radość z tego podniosłego wydarzenia w ich życiu.

Na koniec świętowania dzieci swoje dziękczynienie wyraziły Panu Jezusowi, Księżom, Rodzicom, Chrzestnym, Dziadkom i Babciom, Katechetom, Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim obecnym, a także tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej pięknej uroczystości. Na koniec Mszy Świętej rodzice wyrazy podziękowania złożyli Panu Bogu, Księdzu kan. Janowi, Księdzu Pawłowi oraz Katechetce Pani Ani, która uczyła w tym roku obie klasy i przygotowywała dzieci przez cały rok do przyjęcia Jezusa Eucharystycznego.

Po błogosławieństwie, dzieci otrzymały chlebek, którym mogły podzielić się ze swoimi gośćmi. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się sesja zdjęciowa na pamiątkę tego szczególnego dnia.

W tradycji także przedłużamy to wielkie świętowanie przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa w Jego Ciele, na cały tydzień. Dlatego dzieci, od poniedziałku do soboty będą uczestniczyć we Mszy Świętej podczas tak zwanego Białego Tygodnia.