Zgodnie z wytycznymi organów państwowych, w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym (np. droga krzyżowa, gorzkie żale, pogrzeb, liturgia Wielkiego Piątku) nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W związku z tym, we Mszy Świętej mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, w której sprawowana jest dana Msza Święta, oczywiście z zachowaniem limitu 5 osób.

Wszystkich Parafian zachęcamy więc, do uczestnictwa w Mszy Świętej i nabożeństwach transmitowanych przez radio i telewizję.