W ostatnią niedzielę sierpnia, przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wyjątkowy dzień dziękczynienia dobremu Bogu za plony ziemi. Jest to święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy i działkowców, którzy tego dnia dziękują Bogu i proszą Go o Jego błogosławieństwo dla swojej pracy.

Gospodarzem tegorocznych Dożynek byli mieszkańcy Rdzowa, a przywilejem Starostów Dożynek cieszyli się Pani Sołtys Elżbieta Oparcik wraz z mężem Rafałem, którzy w imieniu Parafian z wioski, poprosili Księdza Proboszcza o złożenie dziękczynienia Bogu za dar plonów. Nasze dziękczynienie przeżywaliśmy podczas uroczystej Sumy o godz. 11:30, którą sprawował Proboszcz ks. kan. Jan Gruszka, powitał Starostów Dożynek – Parafian ze Rdzowa i wszystkich zgromadzonych.

Ksiądz Proboszcz w wygłoszonym kazaniu przypominał o istocie trudu ludzkiej pracy, której sens to nade wszystko służenie rozwojowi duchowemu i zbawieniu, a nie tylko skupienie na doczesności.

Mieszkańcy Rdzowa przynieśli wieniec, wyrazili prośbę o sprawowanie Mszy Świętej w intencji dziękczynnej za plony, zaangażowali się w liturgię, czytając Lekcje, śpiewając Psalm, składając prośby w modlitwie wiernych, przynosząc dary oraz przygotowując wyjątkowy wystrój kościoła na to wielkie święto, który to wystrój nawiązywał do pracy i używanych jeszcze do niedawna, do czasów‚ wielkiej mechanizacji narzędzi pracy. Dodatkowym elementem upiększającym świętowanie były wianki z polnych kwiatów, które Rdzowianki miały na głowach.

Na koniec Mszy dziękczynnej, zabrał głos Pan Marek Klimek, który jako włodarz Gminy wyraził wdzięczność wobec Starostów Dożynek – mieszkańców Rdzowa, wobec Księży i wszystkich obecnych.

Na koniec Mszy Świętej dożynkowej, Proboszcz ks. kan. Jan Gruszka, wyraził serdeczne słowa wdzięczności i głęboką radość, wobec wszystkich mieszkańców Rdzowa, zaangażowanych w przygotowanie i przebieg uroczystej Mszy Świętej oraz podziękował wiernym za dar modlitwy podczas święta plonów.

Dziękujemy mieszkańcom Rdzowa za zaangażowanie w przygotowanie i przeżywanie wielkiego dziękczynienia Bogu za plony, za wszelkie dobra, które od Niego otrzymujemy.