Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia, przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wyjątkowy dzień w którym dziękowaliśmy Bogu za plony naszej ziemi. Dożynki to święto tych, którzy pracują na roli, sadowników, ogrodników, pszczelarzy i działkowców, którzy tego dnia dziękują Bogu i proszą Go o Jego błogosławieństwo dla swojej pracy.

Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli mieszkańcy Kozieńca, a Starostami Dożynek Państwo Irena i Mieczysław Wójcikowie, którzy obchodzili w tych dniach swój jubileusz 50-lecia małżeństwa.

Nasze dziękczynienie przeżywaliśmy podczas uroczystej Sumy o godz. 11:30, którą sprawował Proboszcz ks. kan. Jan Gruszka, który powitał Starostów Dożynek – Parafian z Kozieńca i wszystkich zgromadzonych.

Po uroczystym wprowadzeniu wieńca dożynkowego do świątyni, Pani Sołtys Aneta Woźniak wraz z mężem Rafałem powitali wszystkich przybyłych na uroczystość oraz w imieniu Parafian z wioski, poprosili Księdza Proboszcza o złożenie dziękczynienia dobremu Bogu za dar plonów.

Ksiądz Proboszcz, jak za dawnych czasów, słowa homilii skierował do obecnych z ambony, która w naszej świątyni znajduje się na bocznej ścianie. W wygłoszonym kazaniu Ksiądz Proboszcz przypominał o tak ważnym szacunku do chleba i pracy ludzkiej.

Mieszkańcy Kozieńca przynieśli wieniec, wyrazili prośbę o sprawowanie Mszy Świętej w intencji dziękczynnej za plony, zaangażowali się w liturgię, czytając Lekcje, śpiewając Psalm, składając prośby w modlitwie wiernych, przynosząc dary oraz przygotowując wyjątkowy wystrój kościoła, a także wokół świątyni, na to wielkie święto, który to wystrój nawiązywał do pracy i używanych jeszcze do niedawna, do czasów‚ wielkiej mechanizacji, narzędzi pracy.

Na koniec Mszy dziękczynnej, zabrał głos Pan Marek Klimek, który jako włodarz Gminy wyraził wdzięczność wobec Starostów Dożynek – mieszkańców Kozieńca, wobec Księdza Proboszcza i wszystkich obecnych.

Na koniec Mszy Świętej dożynkowej, Proboszcz ks. kan. Jan Gruszka, wyraził serdeczne słowa wdzięczności i głęboką radość, wobec wszystkich mieszkańców Kozieńca, za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg uroczystej Mszy Świętej oraz podziękował wiernym za dar modlitwy podczas święta plonów.

Dziękujemy mieszkańcom Kozieńca za zaangażowanie w przygotowanie i przeżywanie wielkiego dziękczynienia Bogu za plony, za wszelkie dobra, które od Niego otrzymujemy.

Za zdjęcia dziękujemy Dawidowi Natorskiemu z Kozieńca i Panu kościelnemu Mirosławowi Żurowskiemu 😀