Drodzy Parafianie!

Zgodnie ze Wskazaniami Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku oraz Naszego Biskupa Henryka Tomasika oraz stosując się do coraz ostrzejszych wytycznych władz państwowych, które mają służyć naszemu dobru, w tym roku tradycyjnego poświęcenia pokarmów nie będzie.

Warto zaznaczyć, że jest to typowo polski zwyczaj. Wyraża on radość ze Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławieństwo pokarmów jest także wyrazem wdzięczności Bogu za Jego dary. Coraz rzadziej w naszych domach przed posiłkiem modlimy się czy wykonujemy znak krzyża. W tym roku sami w Waszych Rodzinach odmówicie modlitwy błogosławieństwa wielkanocnego śniadania, dziękując Bogu za Jego dary, które będziecie spożywać oraz zapraszając Chrystusa Zmartwychwstałego, aby zasiadł z Wami.

TE ŚWIĘTA BĘDĄ INNE NIŻ ZWYKLE, ALE NAJWAŻNIEJSZE ŻE SENS TYCH ŚWIĄT POZOSTAJE TEN SAM, A NAWET WYBRZMIEWA JESZCZE DONIOŚLEJ – CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ. PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!!!

OTO TEKST BŁOGOSŁAWIEŃSTWA:

Prosimy, aby wydrukować i dostarczyć tekst tym, którzy pozbawieni są dostępu do internetu, szczególnie osobom starszym, chorym, samotnym, którzy mieszkają obok nas.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.