W Niedzielę 4 sierpnia, już tradycyjnie uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adama Odzimka, rozpoczęliśmy wielkie dziękczynienie Panu Bogu za dar obfitych plonów, które są ”chlebem powszednim” naszych parafian i mieszkańców Gminy Potworów. Na początku Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz kan. Jan Gruszka powitał Czcigodnego Gościa i poprosił o modlitwę w intencji pracujących na roli, uprawiających warzywa i owoce. Ksiądz Biskup w homilii często nawiązywał do niedzielnego Pierwszego Czytania z Księgi Koheleta, akcentując aspekt przemijalności i właściwego korzystania z dóbr doczesnych, a nade wszystko dziękowania Bogu za Jego dary. W procesji z darami, które wyrażały naszą radość i dziękczynienie Bogu za Jego hojność wobec nas przyniesiono: chleb – Sołtys Potworowa Lucyna Kośla wraz z mężem Adamem; miód i kwiaty – Agnieszka i Mariusz Sobczak z Potworowa; kosz z papryką – Anna i Wojciech Bieńkowscy z Grabowskiej Woli oraz dary ołtarza przynieśli – Sołtys Mokrzca Edyta Adamska wraz z mężem Wojciechem. Na koniec Mszy Świętej, głos zabrał Włodarz Naszej Gminy Pan Wójt Marek Klimek, który dziękując Jego Ekscelencji za dar dziękczynienia Bogu i modlitwy, złożył Księdzu Biskupowi życzenia z okazji Jubileuszu 50-lecia przyjęcia święceń kapłańskich. Na koniec celebracji, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam udzielił wszystkim obecnym uroczystego błogosławieństwa. Po Mszy Świętej świętowanie przeniosło się na boisko gminne.